Państwowy Kurs Ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Państwowe Kursy Ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Nasze kursy są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Fundacja jest zgłoszona jako instytucja szkoleniowa w rejestrze podmiotów prowadzących kursy KPP w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest ratownik medyczny wyznaczony na to stanowisko przez Koordynatora Wojewódzkiego ds. Ratownictwa Medycznego Województwa Wielkopolskiego.

Kadra prowadząca kursy to ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem pracy w systemie PRM.

Ramowy program kursu:

 • Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególnie)
 • Defibrylator zautomatyzowany, zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 • Wstrząs
 • Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 • Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe
 • Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
 • Zajęcia do dyspozycji prowadzących

Czas trwania:  66 godzin dydaktycznych, teoria 25 godzin, ćwiczenia 41 godzin.

 

Cena kursu podstawowego:   900 zł od osoby

Recertyfikacja uprawnień:      400 zł od osoby (szkolenie przypominające + egzamin)

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, zdobywasz tytuł RATOWNIKA, co uprawnia Cię do udzielania pomocy medycznej na poziomie KPP oraz współpracy ze służbami współpracującymi z Państwowym Ratownictwem Medycznym. 

Podczas naszych szkoleń korzystamy z wielu pomocy dydaktycznych oraz nowoczesnych urządzeń audiowizualnych. Pozwala nam to w pełni dostosować się do rosnących wymagań  i utrzymywać wysoki poziom świadczonych usług

Chcesz zorganizować kurs dla swojej grupy?

Możesz zapisać się na kurs

O miejscu i terminie organizowanych kursów zostaniesz niezwłocznie powiadomiona/powiadomiony.

Dzięki zgłoszeniu masz zapewnione miejsce w kursie, którego termin będzie Ci pasować