Kursy na Ratowników i Instruktorów EPS

Certyfikowane kursy akredytowane przez IFACC

Certyfikowane kursy instruktorów i ratowników  EPS akredytowanych przez IFACC

Fundacja Akceptacja prowadzi Kursy Pierwszej Pomocy w systemie edukacyjnym IFACC (International First Aid Certification Centre).

Fundacja Akceptacja jest akredytowaną instytucją szkoleniową dla kursów na Instruktorów i Ratowników EPS: numer akredytacji 200213-EUPL-7

Szkolenia są prowadzone przez certyfikowanego instruktora (numer licencji – EU-PL 10729) i realizowane w ramach systemu International First Aid Certification Centre (IFACC).

Kursy i szkolenia oparte są o opracowane przez International First Aid Certification Centre standardy dydaktyczne. W zakresie wiedzy i umiejętności ratowniczych, wszystkie programy edukacyjne uwzględniają najnowsze wytyczne i standardy:

  • International Liaison Committee on Resuscitation 2021 (Międzynarodowy Komitet Łącznikowy ds. Resuscytacji) z wytycznymi i protokołami ustaleń z 2021 roku,
  • European Resuscitation Council 2021 (Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2021 roku),
  • International Trauma Life Support.

W Polsce prowadzone są kursy pomocy przedmedycznej oraz szkolenia pierwszej pomocy.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

W tym nabycie umiejętności wykonywania RKO wobec osób dorosłych, dzieci i niemowląt i używania AED.

Wartością podjętą jest nabycie umiejętności ratowniczych i uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym IFACC, a zatem zwiększenie bezpieczeństwa w domu, szkole miejscu pracy.

Zasady edukacji

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”.

Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie.

Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie, w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor.

Instruktor udziela także wskazówek oraz doradza słuchaczowi. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność.

W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy byli zaangażowani podczas zajęć.

Stosowane standardy edukacyjne i medyczne

Kurs jest przeprowadzony zgodnie z założeniami, wytycznymi i standardami edukacyjnymi opracowanymi przez International First Aid Certification Centre (USA).

Podczas kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR – International Liaison Committee on Resuscitation, ERC – European Resuscitation Council, AHA – American Heart Association, ITLS – International Trauma Life Support.

Dla kogo jest kurs

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 15 lat lub skończone gimnazjum, oraz chęć nauki pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych. Szczególnie polecamy ten kurs dla osób wyznaczonych do udzielania pomocy w zakładach pracy oraz nauczycielom.

Certyfikat i zaświadczenie po ukończonym kursie w systemie IFACC

>> Certyfikat w formie karty plastikowej International First Aid Certification Centre w j. angielskim.

>> Certyfikat w formie ozdobnego dyplomu w j. angielskim i polskim na druku International First Aid Certification.

Informacje praktyczne

Najbliższe terminy – prosimy o kontakt

Miejsce kursu:  ul. 28 czerwca 1956 r nr 149, 61-525 Poznań

Grupa obejmuje maksymalnie 6 osób, szkolenie trwa do 8 godzin.

Koszty

RATOWNIK EPS – koszt szkolenia: 300 zł

W cenie dostęp do platformy e-learningowej oraz drukowany certyfikat w języku polskim i angielskim.

INSTRUKTOR EPS – koszt szkolenia: 1500 zł

W cenie dostęp do platformy e-learningowej oraz drukowany certyfikat w języku polskim i angielskim oraz plastikowa karta Instruktora IFACC.

Więcej informacji – prosimy o kontakt:
>> mailowo: kontakt@akceptacja.org.pl
>> telefonicznie: + 48 721 002 052

Akredytowane kursy instruktorów i ratowników ets

Zapisz się na kurs