Specjalistyczne Kursy Pierwszej Pomocy

Oferujemy szereg specjalistycznych kursów z zakresu pierwszej pomocy​

W Fundacji Akceptacja w ramach działalności odpłatnej od 2018 roku oferujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.  

Obecnie realizujemy cztery rodzaje specjalistycznych szkoleń:

  • Państwowe Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – certyfikacja i recertyfikacja
  • Certyfikowane Kursy Ratowników/Instruktorów EPS akredytowane przez IFACC
  • Specjalistyczne kursy pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych
  • Kursy udzielania pierwszej pomocy na obszarach wodnych z elementami ratownictwa wodnego
  • Kursy udzielania pierwszej pomocy osobom z niepełnosprawnościami
  • Warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych

SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KAŻDEGO ZE SZKOLEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADKACH PONIŻEJ